CURSURI SPES INVEST – 2015

Cursuri Spes Invest 2015

 

 

Read More

Curs MANAGER PROIECT 02 – 07 martie 2015

GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU ACCESAREA FINANȚĂRILOR 100% NERAMBURSABILE

Imagine-CURS-PERFECTIONARE-V31

Noul cadrul financiar 2014 – 2020 va aduce României finanțări de peste 40 de miliarde de euro, rata de absorbție scăzută a finanțărilor alocate pentru intervalul 2007 -2013 a determinat autoritățile centrale să ia măsuri care să accelereze mecanismul atragerii de finanțări nerambursabile.

Principalele avantaje față de cadrul financiar 2007 – 2013: mai multe surse 100% nerambursabile atât pentru producție cât și pentru servicii; beneficiarii au nevoie de un flux de numerar mult mai mic deoarece plata se va realiza din fondurile transmise de finanțator pe baza documentației de achiziție și a facturii.

Alte avantaje: depunerea online, reducerea timpului de evaluare

În cazul în care vă doriț...

Read More

A fost lansat apelul România Strat-up

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în Monitorul Oficial (23.10.2014), Ghidul solicitantului cposdruondiţii specifice aferent propunerii de proiecte nr. 176 „România Strat-up”, propunerile de proiect se pot încărca în sistemul ActionWeb în perioada 10.11.2014 (ora 10.00) – 24.11.2014 (ora 16.00).

Ariile de implementare a proiectelor depuse pot fi: Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov şi Regiunea de Dezvoltare Sud Est, activităţile proiectului trebuie să vizeze cel puţin două regiuni de dezvoltare.

În cadrul acestui apel, grupul ţintă din cadrul unui proiect este de minim 400 de persoane, din acestea minim 40 de persoane vor fi sprijinite în dezvoltarea unei afaceri prin oferirea unei subvenţii în ...

Read More

IMM-urile pot solicita finanţare prin POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat lansarea oficială a apelului 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şiPOSCCE modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite întreprinderile (mici, mijlocii şi mari) din România în vederea realizării următoarelor tipuri de investiţii:

 • Extinderea unei linii de producţie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi imobilizări necorporale;
 • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi mobilizări necorporale;
 • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randa...
Read More

Au fost lansate primele Ghiduri ale solicitantului din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

În cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, au fost lansate următoarele ghiduri ale solicitantului, din cadrul axei prioritare I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, care rămân în consultare publică până la 24.11.2014:

 1. Acțiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD – POC-a111-mari_infrastructuri_de_cd
 2. Acţiunea 1.2.1.- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități – POC-a121-proiecte-cdi-pentru-spin-off-uri-si-start-up-uri-inovatoare
 3. Acţiunea 1.1.4...
Read More

CURS MANAGER PROIECT – SESIUNEA 20 -27 OCTOMBRIE 2014

1.2

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în vederea pregătirii pentru alocaţia financiară 2014 – 2020. Principalele avantajele ale participării la cursul de manager de proiect sunt următoarele:

 • Oportunitatea de a participa în echipe de elaborare a propunerilor de finanţare şi implementare de proiecte în organizaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea, în echipe din cadrul unor firme de consultanţă sau pe cont propriu, ca urmare a competenţelor dobândite;
 • Identificarea anticipată a surselor de finanţare destinate perioadei 2014 – 2020, având în vedere că se manifestă un interes crescut din partea mediului public şi privat pentru accesarea de finanţări nerambursabile, se aşteaptă o concurenţă mai mare pentru obţinerea unei finanţări (implicit, con...
Read More

VREI SĂ ŞTII TOTUL DESPRE FONDURILE – STRUCTURALE?

mp sept 2014

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în contextul aprobării Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014 – 2020 şi transmiterii spre aprobare Comisiei Europene a versiunilor oficiale ale Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management.

Participând la sesiunea de toamnă a cursurilor organizate de SPES INVEST aveţi posibilitatea de a fi unul din primii consultanţi/solicitanţi ai perioadei de programare 2014 – 2020 deoarece:

 • majoritatea cursanţilor noştri în momentul de faţă fac parte din echipe de implementare sau şi-au găsit un loc de muncă în cadrul unor firme de consultanţă,...
Read More

Versiunile oficiale ale POR şi POCA pentru perioada 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat versiunile oficiale pentru Programul Operaţional Regional  2014 – 2020 şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. img2

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este structurat pe 12 axe prioritare, astfel:

 1. Promovarea transferului tehnologic
 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 3. Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădirile publice
 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 9. Sprijinirea regenerăr...
Read More

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006

Conţinutul proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006: Proiect modificare HG925 2006

Sursa: http://www.anrmap.ro/legislatie/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr-9252006-pentru-aprobarea-norm

 

Read More

Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere:

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;

- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;

- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ...

Read More