Daily Archives February 26, 2014

Cerere de proiecte mari şi mici – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european

Aceste programe urmăresc  „Protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și sigla unu_01070956facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg”. Solicitanţi eligibili, pentru ambele cereri, pot fi:  instituţii publice, ONG–uri active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităţilor etnice, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare (exclusiv pentru proiecte mari) sau alte entităţi fără scop lucrativ active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităţilor.

Contribuţia proprie în cazul instituţiilor de drept public este de 0% şi de 10% în cazul instituţiilor de drept privat (se acceptă contribuţia în natură, doar sub formă de muncă voluntară – maxim 50 % din contribuţia proprie).

Data...

Read More