Monthly Archives July 2014

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006

Conţinutul proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006: Proiect modificare HG925 2006

Sursa: http://www.anrmap.ro/legislatie/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr-9252006-pentru-aprobarea-norm

 

Read More

Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere:

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;

- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;

- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ...

Read More