Monthly Archives September 2014

VREI SĂ ŞTII TOTUL DESPRE FONDURILE – STRUCTURALE?

mp sept 2014

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în contextul aprobării Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014 – 2020 şi transmiterii spre aprobare Comisiei Europene a versiunilor oficiale ale Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management.

Participând la sesiunea de toamnă a cursurilor organizate de SPES INVEST aveţi posibilitatea de a fi unul din primii consultanţi/solicitanţi ai perioadei de programare 2014 – 2020 deoarece:

  • majoritatea cursanţilor noştri în momentul de faţă fac parte din echipe de implementare sau şi-au găsit un loc de muncă în cadrul unor firme de consultanţă,...
Read More

Versiunile oficiale ale POR şi POCA pentru perioada 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat versiunile oficiale pentru Programul Operaţional Regional  2014 – 2020 şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. img2

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este structurat pe 12 axe prioritare, astfel:

  1. Promovarea transferului tehnologic
  2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
  3. Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădirile publice
  4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
  6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
  7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
  8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
  9. Sprijinirea regenerăr...
Read More