Daily Archives September 2, 2014

Versiunile oficiale ale POR şi POCA pentru perioada 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat versiunile oficiale pentru Programul Operaţional Regional  2014 – 2020 şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. img2

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este structurat pe 12 axe prioritare, astfel:

  1. Promovarea transferului tehnologic
  2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
  3. Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădirile publice
  4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
  6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
  7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
  8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
  9. Sprijinirea regenerăr...
Read More