Monthly Archives October 2014

A fost lansat apelul România Strat-up

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în Monitorul Oficial (23.10.2014), Ghidul solicitantului cposdruondiţii specifice aferent propunerii de proiecte nr. 176 „România Strat-up”, propunerile de proiect se pot încărca în sistemul ActionWeb în perioada 10.11.2014 (ora 10.00) – 24.11.2014 (ora 16.00).

Ariile de implementare a proiectelor depuse pot fi: Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov şi Regiunea de Dezvoltare Sud Est, activităţile proiectului trebuie să vizeze cel puţin două regiuni de dezvoltare.

În cadrul acestui apel, grupul ţintă din cadrul unui proiect este de minim 400 de persoane, din acestea minim 40 de persoane vor fi sprijinite în dezvoltarea unei afaceri prin oferirea unei subvenţii în ...

Read More

IMM-urile pot solicita finanţare prin POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat lansarea oficială a apelului 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şiPOSCCE modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite întreprinderile (mici, mijlocii şi mari) din România în vederea realizării următoarelor tipuri de investiţii:

  • Extinderea unei linii de producţie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi imobilizări necorporale;
  • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi mobilizări necorporale;
  • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randa...
Read More

Au fost lansate primele Ghiduri ale solicitantului din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

În cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, au fost lansate următoarele ghiduri ale solicitantului, din cadrul axei prioritare I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, care rămân în consultare publică până la 24.11.2014:

  1. Acțiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD – POC-a111-mari_infrastructuri_de_cd
  2. Acţiunea 1.2.1.- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități – POC-a121-proiecte-cdi-pentru-spin-off-uri-si-start-up-uri-inovatoare
  3. Acţiunea 1.1.4...
Read More

CURS MANAGER PROIECT – SESIUNEA 20 -27 OCTOMBRIE 2014

1.2

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în vederea pregătirii pentru alocaţia financiară 2014 – 2020. Principalele avantajele ale participării la cursul de manager de proiect sunt următoarele:

  • Oportunitatea de a participa în echipe de elaborare a propunerilor de finanţare şi implementare de proiecte în organizaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea, în echipe din cadrul unor firme de consultanţă sau pe cont propriu, ca urmare a competenţelor dobândite;
  • Identificarea anticipată a surselor de finanţare destinate perioadei 2014 – 2020, având în vedere că se manifestă un interes crescut din partea mediului public şi privat pentru accesarea de finanţări nerambursabile, se aşteaptă o concurenţă mai mare pentru obţinerea unei finanţări (implicit, con...
Read More