A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Nr.835 din 30.05.2014 care abrogă art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010

Ordinul Nr.835 din 30.05.2014

privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 10 iunie 2014pedeapsa cu moartea-MF818960ZL

       În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

     Articolul I Articolul 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, se abrogă.

Sursa: http://legestart.ro/monitorul-oficial/