Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat lansarea Măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” în perioada 20.05.2014 – 18.07.2014

Această măsură poate fi accesată depersoane fizice şi juridice, care practică în principal activităţi agricole, cu o dimensiune cuprinsă între 2 – 50 UDE şi care este înregistrată în Registrul Unic de Identificare/Registrul agricol.

Conform APDRP, valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de:apdrp

  • 125.000 euro pentru fermele de familie;
  • 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
  • 2.000.000 euro pentru construcţii – montaj aferente sectorului zootehnic;
  • 1.000.000 euro pentru construcţii – montaj aferente sectorului vegetal;
  • 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente) – sectorul zootehnic;
  • 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente) – sectorului vegetal.

Solicitanţii unui proiect pe această măsură pot obţine între 40% şi 70% fonduri nerambursabile din valoarea eligibilă a proiectului (se acordă câte 10% nerambursabil pentru fiecare din: 1.investiţii realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, 2. agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi arii naturale protejate şi 3. investiţii care urmăresc implementarea noilor provocări: îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat, instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare).

Depunerea proiectelor pentru această măsură se poate face în intervalul 20.05.2014 (ora 09.00) – 18.07.2014 (12.00) la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (ferma de familie) şi online pe www.apdrp.ro.

 

Sursa: www.apdrp.ro.