Category Fonduri nerambursabile

Curs MANAGER PROIECT 02 – 07 martie 2015

GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU ACCESAREA FINANȚĂRILOR 100% NERAMBURSABILE

Imagine-CURS-PERFECTIONARE-V31

Noul cadrul financiar 2014 – 2020 va aduce României finanțări de peste 40 de miliarde de euro, rata de absorbție scăzută a finanțărilor alocate pentru intervalul 2007 -2013 a determinat autoritățile centrale să ia măsuri care să accelereze mecanismul atragerii de finanțări nerambursabile.

Principalele avantaje față de cadrul financiar 2007 – 2013: mai multe surse 100% nerambursabile atât pentru producție cât și pentru servicii; beneficiarii au nevoie de un flux de numerar mult mai mic deoarece plata se va realiza din fondurile transmise de finanțator pe baza documentației de achiziție și a facturii.

Alte avantaje: depunerea online, reducerea timpului de evaluare

În cazul în care vă doriț...

Read More

A fost lansat apelul România Strat-up

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în Monitorul Oficial (23.10.2014), Ghidul solicitantului cposdruondiţii specifice aferent propunerii de proiecte nr. 176 „România Strat-up”, propunerile de proiect se pot încărca în sistemul ActionWeb în perioada 10.11.2014 (ora 10.00) – 24.11.2014 (ora 16.00).

Ariile de implementare a proiectelor depuse pot fi: Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov şi Regiunea de Dezvoltare Sud Est, activităţile proiectului trebuie să vizeze cel puţin două regiuni de dezvoltare.

În cadrul acestui apel, grupul ţintă din cadrul unui proiect este de minim 400 de persoane, din acestea minim 40 de persoane vor fi sprijinite în dezvoltarea unei afaceri prin oferirea unei subvenţii în ...

Read More

IMM-urile pot solicita finanţare prin POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat lansarea oficială a apelului 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şiPOSCCE modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite întreprinderile (mici, mijlocii şi mari) din România în vederea realizării următoarelor tipuri de investiţii:

 • Extinderea unei linii de producţie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi imobilizări necorporale;
 • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi mobilizări necorporale;
 • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randa...
Read More

Au fost lansate primele Ghiduri ale solicitantului din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

În cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, au fost lansate următoarele ghiduri ale solicitantului, din cadrul axei prioritare I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, care rămân în consultare publică până la 24.11.2014:

 1. Acțiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD – POC-a111-mari_infrastructuri_de_cd
 2. Acţiunea 1.2.1.- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități – POC-a121-proiecte-cdi-pentru-spin-off-uri-si-start-up-uri-inovatoare
 3. Acţiunea 1.1.4...
Read More

Versiunile oficiale ale POR şi POCA pentru perioada 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat versiunile oficiale pentru Programul Operaţional Regional  2014 – 2020 şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. img2

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este structurat pe 12 axe prioritare, astfel:

 1. Promovarea transferului tehnologic
 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 3. Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădirile publice
 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 9. Sprijinirea regenerăr...
Read More

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006

Conţinutul proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006: Proiect modificare HG925 2006

Sursa: http://www.anrmap.ro/legislatie/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr-9252006-pentru-aprobarea-norm

 

Read More

Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere:

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;

- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;

- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ...

Read More

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Nr.835 din 30.05.2014 care abrogă art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010

Ordinul Nr.835 din 30.05.2014

privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 10 iunie 2014pedeapsa cu moartea-MF818960ZL

       În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr...

Read More

A fost deschisă prima sesiune de cereri de proiecte a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 20120

În data de 20.05. 2014 a fost deschisă oficial prima sesiune de cereri de proiecte din perioada 2014 – 2020.Masura 121 - CLASIC

Măsura pentru care se pot depune proiecte, în perioada 20.05.2014 – 18.07.2014, este 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole.

Sunt eligibile pentru această măsură persoanele fizice şi juridice care desfăşoară în principal activităţi agricole, în exploataţii cu o dimensiune cuprinsă înre 2 – 50 UDE (ferma de familie), respectiv mai mare decât 2 UDE (modernizarea exploataţiilor agricole clasic), care sunt înregistrate în Registrul unic de înregistrare / Registrul agricol.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect pentru Ferma de familie este de 125000 euro, respectiv 4000000 euro pentru modelul clasic (în funcţie de anumite activităţi specifice şi tipuri de...

Read More

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat lansarea Măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” în perioada 20.05.2014 – 18.07.2014

Această măsură poate fi accesată depersoane fizice şi juridice, care practică în principal activităţi agricole, cu o dimensiune cuprinsă între 2 – 50 UDE şi care este înregistrată în Registrul Unic de Identificare/Registrul agricol.

Conform APDRP, valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de:apdrp

 • 125.000 euro pentru fermele de familie;
 • 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
 • 2.000.000 euro pentru construcţii – montaj aferente sectorului zootehnic;
 • 1.000.000 euro pentru construcţii – montaj aferente sectorului vegetal;
 • 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente) – sectorul zootehnic;
 • 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente) – sectorului vegetal.

Solicitanţii unui proiect pe această măsură pot obţine în...

Read More