CURS DE MANAGER PROIECT LA ORADEA ! (02.12.2013 – 09.12.2013)

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor şi riscurilor asociate proiectelor de către cursanţi, pe perioada acestuia.

Informaţii furnizor:  SC SPES INVEST SRL cu sediul în Oradea este furnizor de formare profesională acreditat, domeniul de activitate: activități de consultanță pentru afaceri și management şi formare profesională, cu peste 7 ani activitate în oferirea de consultanţă în management.Imagine0683

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor şi riscurilor asociate proiectelor de către cursanţi, pe perioada acestuia.

Avantaje directe şi/sau indirecte ale participării la curs:

-  formatori cu acreditare națională și experienţă de peste 9 ani în managementul proiectelor;

-  formator cu acreditare internaţională de peste 3 ani în domeniul managementului de proiect;

-  parcurgerea unei tematici integrate a etapelor unui proiect;

-  formarea se realizează utilizând metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 85 % aplicații practice și 15 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții. Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite;

-  integrarea într-o echipă de lucru pe perioada desfăşurării cursurilor;

-  asigurarea de sprijin în realizarea, pe perioada desfăşurării cursului, unui proiect concret;

-  dobândirea competenţelor necesare pregătirii pentru următoarea alocare financiară;

-  conturarea unei imagini reale asupra managementului în domeniul proiectelor cu finanţare europeană;

-  la absolvirea cursului se obţine dublă certificare:

  1. un certificat de participare emis de SPES INVEST. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.
  2. un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Manager Proiect”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei.

-  după finalizarea cursului, timp de 3 luni, participanții vor fi asistați de trainerul consultant în elaborarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Tematica cursului:

-  Planificarea proiectului: analiza obiectivelor şi strategiilor

-  Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-  Pregătirea propunerii de proiect

-  Planificarea resurselor şi costurilor, management financiar

-  Managementul riscurilor

-  Managementul echipei de proiect

-  Managementul comunicării în cadrul proiectului

 

Formatori:

–    Codruţa MEŞTER 9 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional şi internaţional, peste 9 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect (în cadrul următoarelor instituţii: Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Fundaţia Ruhama, Lectoform Consulting,  Primăria Municipiului Bârlad – judeţul Vaslui, Primăria Oraşului Ştei – judeţul Bihor, Primăria Oraşului Livada – judeţul Satu-Mare, Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor),  care a  scris numeroase cereri de finanțare pentru POSDRU, POR, POSCCE, FEADR, HURO CBC etc. și care au fost implicată în procese de implementare deținând funcția de manager de proiect/expert implementare în mai multe proiecte europene;

–    Radu CHINDE – 8 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional, peste 5 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect, care a  scris numeroase cereri de finanțare pentru POR, FEADR, POSCCE, etc. și care a fost implicat în procese de implementare deținând funcția de manager de proiect / manager financiar în mai multe proiecte europene;

–   Daciana NICA, 5 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional, peste 5 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect, care au  scris numeroase cereri de finanțare pentru POSDRU, HURO CBC etc. și care a fost implicată în procese de implementare în mai multe proiecte europene.

Pentru mai multe informaţii despre formatori accesaţi secţiunea Despre noi – Echipa!

 

Documente suport: suport de curs în format electronic, mapă, coli albe şi pix, bibliografie şi indicaţii suport, materiale necesare desfăşurării activităţilor practice (la momentul realizării activităţilor).

Bonusuri: se acordă reduceri substanţiale grupurilor de persoane sau posibilitatea de a realiza formarea într-o altă locaţie decât cea a furnizorului de formare profesională!

Participând la acest curs, beneficiați de o EXTRAREDUCERE de 100 lei la achiziționarea oricărui alt curs oferit de SPES INVEST (Scrierea cererilor de finanţare; Întocmire plan de afaceri; Realizarea de analize economico-financiare; Management financiar; Competente antreprenoriale; Contabilitate).

Cursurile (exceptând cursurile online) pot fi livrate și în sistem personalizat, în sala de curs și în orice localitate din ţară, la cererea unei companii sau a unui grup de persoane. În acest caz, tariful porneşte de la 580 de Euro/zi de curs și este valabil pentru grupe de cel puțin 6 și cel mult 20 de participanți. Tariful include deplasare ale trainerului, beneficiarii urmând să asigure și sala pentru desfășurarea cursului. Tariful include personalizarea cursului în funcție de cerințele și specificul clientului. La acest tarif se poate aplica sau nu TVA, în funcție de cursul oferit. Pentru a afla mai multe detalii sau pentru a primi o oferta personalizată, vă invităm să ne contactaţi.

Taxa de participare pentru cursul de manager de proiect:

-          La cursurile din anul 2013: taxa de participare este de 960 lei/persoană. Dacă vă înscrieţi şi achitaţi taxa de participare până la data de 22 noiembrie 2013, veţi plăti doar 850 lei/persoană.

-          La cursurile din anul 2014: taxa de participare este de 1190 lei/persoană. Dacă vă înscrieţi şi achitaţi taxa de participare până la data de 31 decembrie 2013, veţi plăti doar 790 lei/persoană.

 

Perioada de înscriere: rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon, prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat de la adresa: http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/09/FORMULAR-DE-INSCRIERE-MP.doc , în limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, prin fax la numărul 0359.814.891,  sau la sediul instituţiei.

Sesiunile de formare pentru care se organizează înscrierea:

–  sesiunea I – perioada: 2 – 9 decembrie 2013

–  sesiunea II – perioada: 20 – 27 ianuarie 2014

–  sesiunea III – perioada: 3 – 10 februarie 2014

Condiţii de realizare a grupei: o grupa se constituie cu minimum 12 cursanți. În funcție de completarea grupelor, SPES INVEST își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Locaţia de desfăşurarea a cursului: cursul se va desfăşura într-o locaţie care dispune de dotările necesare realizării în condiţii favorabile a activităţii, în Oradea.

Examenul de certificare: examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (prezentarea unei fișe de proiect). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți CNFPA și SPES INVEST. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, șansa de promovabilitate a participanților la cursurilor SPES INVEST este de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul SPES INVEST.

Condiţii de înscriere: absolvirea studiilor superioare.

Informaţii referitoare la achitarea taxei: după transmiterea formularului de înscriere, primiţi în aceeaşi zi confirmarea de participare şi factura proformă aferentă cursului. După achitarea proformei, primiţi factura fiscală prin E-mail, factura fiscală în original fiind înmânată cursantului, sau la cerere va fi trimisă prin curier.

Informaţii suplimentare şi contact: www.cursuri-invest.ro sau telefon: 0756.588.910 (orange), 0727.137.637 (vodafone), e-mail: spesinvest@gmail.com,  persoană de contact: Codruţa Meşter, Radu Chinde.

 

Vă așteptăm și la cursurile noastre de

Scrierea cererilor de finanţare; Întocmire plan de afaceri; Realizarea de analize economico-financiare; Management financiar; Competente antreprenoriale; Manager și Contabilitate.