CURS MANAGER PROIECT – SESIUNEA 20 -27 OCTOMBRIE 2014

1.2

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în vederea pregătirii pentru alocaţia financiară 2014 – 2020. Principalele avantajele ale participării la cursul de manager de proiect sunt următoarele:

 • Oportunitatea de a participa în echipe de elaborare a propunerilor de finanţare şi implementare de proiecte în organizaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea, în echipe din cadrul unor firme de consultanţă sau pe cont propriu, ca urmare a competenţelor dobândite;
 • Identificarea anticipată a surselor de finanţare destinate perioadei 2014 – 2020, având în vedere că se manifestă un interes crescut din partea mediului public şi privat pentru accesarea de finanţări nerambursabile, se aşteaptă o concurenţă mai mare pentru obţinerea unei finanţări (implicit, condiţii de eligibilitate mai restrictive, grile de evaluare mai detaliate);
 • Realizarea practică a unui nucleu de proiect, pe perioada desfăşurării cursului, prin raportare directă la o sursă de finanţare concretă adecvată ideii de proiect identificate.

Cursul de manager proiect se adresează tuturor celor care doresc să-şi găsească în timp util locul pe piaţa consultanţei sau doresc să acceseze fonduri nerambursabile în prima etapă a perioadei de programare 2014 – 2020 şi se desfăşoară în perioada 20- 27 octombrie 2014.

Informaţii suplimentare referitoare la curs se pot obţine consultând pliantul Pliant curs manager proiect OCTOMBRIE 2014 sau informaţiile prezentate mai jos.

Lector principal: Codruţa MEŞTER – Manager proiect, Consultant internațional, Evaluator proiecte, practician cu peste 10 ani de experiență specifică în pregătirea documentațiilor și implementarea proiectelor. Experienţă specifică: PHARE, SAPARD, POSDRU, POR, HURO, POS CCE, PNDR, LEONARDO mai mult de 500 de proiecte elaborate și/sau implementate în România.

Principalele teme ale cursului:

 1. Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020;
 2. Corespondențele dintre perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014 -2020;
 3. Identificarea unei surse de finanțare;
 4. Eligibilitatea în cererile de finanțare;
 5. Cererea de finanțare de la idee la aplicație;
 6. Planul resurselor. Planul resurselor umane;
 7. Planul activităților și jaloanelor proiectului;
 8. Planul de comunicare;
 9. Planul riscurilor;
 10. Planul calității;
 11. Planul financiar;
 12. Planul achizițiilor;
 13. Aplicație cerere de finanțare

Peste 85% din durata cursului învățarea se face prin aplicație practică.

Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz  reale şi exerciţii privind întocmirea şi gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, prin utilizarea metodei experiențiale (experimentând aici și acum, fiecare cursant are posibilitatea de a testa ce și cum funcționează).

Cursuri aliniate cu metodologia PMI® (Project Management Institute) – cea mai mare organizație profesională de profil.

Tipul programului: Perfecţionare

Denumirea ocupaţiei: Manager proiect

Codul COR al ocupaţiei: 242101

Numărul total de ore: 40

Diploma obţinută: certificat de absolvire, eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, având un supliment descriptiv şi diplomă de participare din partea SPES INVEST.

Taxa de participare: 990 lei / persoană

Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate până cel târziu 13.10. 2014, taxa de participare este de doar 890 de lei / persoană. De asemenea, pentru grupuri de persoane se oferă reducere suplimentară negociată telefonic.

Locaţia de desfăşurare a cursului: va fi comunicată în timp util persoanelor înscrise

Rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon (0741.548.451), prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat aici: Formular de inscriere Manager proiect oct 2014, în limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, prin fax la numărul 0359.814.891.