IMM-urile pot solicita finanţare prin POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat lansarea oficială a apelului 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şiPOSCCE modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite întreprinderile (mici, mijlocii şi mari) din România în vederea realizării următoarelor tipuri de investiţii:

  • Extinderea unei linii de producţie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi imobilizări necorporale;
  • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi mobilizări necorporale;
  • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi mobilizări necorporale;
  • Demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi;
  • Achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată pentru un proiect este de 17.800.000 lei pentru întreprinderi mari şi 4.450.000 pentru IMM, iar durata de implementare a proiectelor nu poate depăşi 31.12.2015. rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile variază între 10% şi 70%, în funcţie de tipul întreprinderii şi regiunea de dezvoltare în care se realizează investiţia.

Propunerile de proiect se pot transmite în intervalul 27.10.2014 (ora 09.00) – 25.11.2014 (ora 14.00).

Informaţii complete referitoare la acest apel se pot obţine consultând Ghidul solicitantului -POSCCE_1.1.1. Ghid_investitii_pt_intreprinderi

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene