IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – CURS UNIC PE PIATA BIHOREANA (10 – 15 februarie 2014)

Informaţii furnizor:  SPES INVEST vă pune la dispoziție o experiență semnificativă rezultată în urma depunerii şi implementării de către membrii săi a unui număr mare de proiecte cu finanţare din fonduri europene, proiecte realizate atât în perioada Fondurilor de Preaderare, cât şi a Fondurilor Post Aderare. Proiectele implementate sunt din domenii diverse, de la infrastructură mare (alimentare cu apă, canalizare, drumuri, etc.) la centre de afaceri, cercetare, proiecte în domeniul social, în domeniul afacerilor și altele, toate realizate cu succes și profesionalism pe parcursul a 7 ani de activitate în oferirea de consultanţă în management.DSCN1459

În acest context participanții la curs vor avea ocazia de a afla informații direct de la practicieni, care îți desfășoară activitatea în cadrul firmei de consultanță, deschiși în a împărtăși printr-un curs interactiv, bogat în aplicații practice, din experiența pe care o dețin.

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea cunoştinţele şi abilităţile de bază necesare gestionării contractelor de finanţare ale beneficiarilor precum şi a contractelor de consultanţă asumate.

Programul cursului: Contractul de finanțare și instrucțiunile emise de Autoritatea de Management. Managementul resurselor. Managementul resurselor umane. Managementul achizițiilor. Managementul timpului. Managementul comunicării. Managementul riscurilor. Managementul calității. Managementul financiar. Raportul tehnico-financiar. Cererea de rambursare. Graficul cererilor de rambursare. Evidența cheltuielilor.

Avantaje directe şi/sau indirecte ale participării la curs:

-  practicieni cu acreditare națională și experienţă de peste 9 ani în managementul proiectelor;

-  practicieni cu acreditare internaţională de peste 3 ani în domeniul managementului de proiect;

-  personalul propus pe lângă experiența specifică acumulată are acreditare națională de coach (antrenor) așadar are abilitățile necesare pentru a transmite ceea ce cunoaște și pentru a sprijini cursanții să descopere prin experiența personală aplicabilitatea practică a noțiunilor teoretice pe care le dețin;

-  parcurgerea unei tematici integrate a etapelor unui proiect și a implementării acestuia;

-  formarea se realizează utilizând metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 95 % aplicații practice și 5 % teorie. Din metodele folosite menționăm: cursanții  vor primi o cerere de finanțare și cu sprijinul practicienilor vor implementa acel proiect, discuțiile dirijate, studii de caz, joc de rol, chestionare și materiale video;

-  integrarea într-o echipă de lucru pe perioada desfăşurării cursurilor;

-  la absolvirea cursurilor se obţine multiplă certificare:

  1. un certificat de participare emis de SPES INVEST. În esenţă, diploma dovedește intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul proiectului implementat, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diplomele au valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.
  2. un certificat de absolvire cu supliment descriptiv pentru specializarea ”Manager” recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare. Diplomele sunt utile mai ales în vederea exercitării profesiei de manager.

 

Documente suport: suport de curs în format electronic, mapă, coli albe şi pix, bibliografie şi indicaţii suport, materiale necesare desfăşurării activităţilor practice (la momentul realizării activităţilor).

Bonusuri:

  1. Cursurile pot fi livrate și în sistem personalizat, în sala de curs și în orice localitate din ţară, la cererea unei instituții sau a unui grup de persoane, cu respectarea anumitor condiţii, în acest sens se pot solicita detalii suplimentare sau ofertă personalizată.
  2. După finalizarea cursurilor, participanții pot beneficia de 10 ore de asistență din partea unui practician în implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene.
  3. Persoanele care se înscriu și participă și la cursul de Manager proiect din perioada 20 – 27 ianuarie 2014 vor plăți pentru ambele cursuri doar 1600 lei.

 

Taxa de participare:

 
Taxa/persoană/curs
Taxa/persoană/curs pentru grup de cel puțin 5 persoane
Taxa/persoană/curs pentru grup de cel puțin 10 persoane
1.190 lei
990 lei
790 lei

Modalitatea de înscriere: rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon, prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat de la adresa:  http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-de-inscriere-curs.doc, în limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, prin fax la numărul 0359.814.891.

Sesiunile de formare:

-  în perioada: 10 – 15  februarie 2014

-  în perioada: 03 – 08 martie 2014

Condiţii de realizare a grupei: o grupa se constituie cu minimum 10 cursanți. În funcție de completarea grupelor, SPES INVEST își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Locaţia de desfăşurarea a cursului: cursul se va desfăşura într-o locaţie care dispune de dotările necesare realizării în condiţii favorabile a activităţii, în Oradea.

Examenele de certificare: examenele de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (prezentarea unei fișe de proiect). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți CNFPA și SPES INVEST. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, șansa de promovabilitate a participanților la cursurilor SPES INVEST este de 100%. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul SPES INVEST sau va putea fi pus la dispoziția dvs. prin intermediul secretariatului SPES INVEST.

Condiţii de înscriere: absolvirea studiilor superioare, absolvirea cursului de manager proiect sau existenta unei experiențe minime în gestionarea unui proiect.

Informaţii referitoare la achitarea taxei: după transmiterea formularului de înscriere, primiţi în aceeaşi zi confirmarea de participare şi factura proformă aferentă cursului. După achitarea proformei, primiţi factura fiscală prin E-mail, factura fiscală în original fiind înmânată cursantului, sau la cerere va fi trimisă prin curier.

Informaţii suplimentare şi contact: www.cursuri-invest.ro sau telefon: 0756.588.910 (orange), 0727.137.637 (vodafone), e-mail: spesinvest@gmail.com,  persoane de contact: Codruţa Meşter, Radu Chinde.

Vă așteptăm și la cursurile noastre de

Întocmire plan de afaceri; Realizarea de analize economico-financiare; Management financiar; Competente antreprenoriale; Contabilitate