Cereri de finanţare


Denumire beneficiar

Obiectul contractului

Sursa de finanţare

Primăria comunei Tăuteu, judeţul Bihor Modernizarea colectării deşeurilor menajere Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local
Primăria comunei Remetea, judeţul Bihor Modernizarea colectării deşeurilor menajere Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local
Primăria comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor Modernizarea colectării deşeurilor menajere Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local
Primăria comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor Phare CBC RO-HU 2006
SC Eco Bihor SRL Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase Administraţia Fondului de Mediu
Asociaţia Medicilor de Familie Bihor POSDRU 3.2
Primăria comunei Remetea, judeţul Bihor Infrastructura apa-canalizare, centru social, reabilitare cămin cultural PNDR 3.2.2
Primăria comunei Bunteşti, judeţul Bihor Modernizare si extindere şcoala POR 3.4
Primăria comunei Bunteşti, judeţul Bihor Modernizare drumuri comunale, apa/canalizare, grădiniţa, cămin cultural PNDR 3.2.2
SC Rono Aqua SRL Baze sportive (analize cost beneficiu) Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Primăria comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor Baze sportive Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Primăria comunei Mădăras, judeţul Bihor Baze sportive Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Primăria comunei Măgeşti, judeţul Bihor Baze sportive Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Primăria comunei Olcea, judeţul Bihor Alimentare cu apă şi canalizare PNDR 3.2.2
Primăria comunei Măgeşti, judeţul Bihor Alimentare cu apă şi canalizare PNDR 3.2.2
Primăria comunei Remetea, judeţul Bihor Baze sportive Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Primăria Cociuba Mare, judeţul Bihor Baze sportive Programul de dezvoltare a infrastructurii sportive in mediul rural
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Oradea Sistem integrat de curenţi slabi si achiziţie echipament IT POSCCE 3.2.4
Primăria comunei Cîmpani, judeţul Bihor Modernizare drumuri, PNDR 3.2.2
Primăria comunei Cociuba Mare, judeţul Bihor Modernizare drumuri, PNDR 3.2.2
SC Prosoft Daniel SRL Sistem supraveghere video (analiza cost beneficiu) POR 1.1
SC Maximum SRL Hidrocentrale, parcuri fotovoltaice POSCCE 4.2
Asociaţia pentru Cooperare Europeana Synton Proiecte culturale Programul Cantemir
Vutan Instalatii SRL Linie peletizare PNDR 3.1.2
Elcont Impes SRL Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Badea Diana Lavinia Întreprindere Individuală Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Asociaţia pentru Cooperare Europeana Synton Achiziţie echipamente IT POSCCE 3.1.1
Spes Invest SRL Achiziţie echipamente IT POSCCE 3.1.1
Comuna Şoimi, judeţul Bihor Modernizare drumuri PNDR 3.2.2 D
Daianic Forest SRL Achiziţie utilaje PNDR N578/2009
Municipiul Beiuş, judeţul Bihor Centru de informare turistică POR 5.3
Hosu Mariana PF Înfiinţare pensiune agroturistică PNDR 3.1.3
Rural Imprimate SRL Achiziţie echipamente centru imprimare PNDR 3.1.2
Extrem Rural SRL Realizare linie brichetare PNDR 3.1.2
EMF Forest SRL Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Nitea Cons SRL Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Panaprest SRL Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Mirumar SRL Achiziţie utilaje POSCCE 1.1. O 111
Camera de Comerţ şi Industrie Bihor Centru de afaceri HURO
eDava Innovation SRL Realizare Data center Ajutorul de Minimis
Heredeu SRL Realizare centru fitness Ajutorul de Minimis
Spartan Grup SRL Dezvoltarea activităţii de asistenţă stomatologică Ajutorul de Minimis