Proiecte implementate

Denumire beneficiar

Obiectul contractului

Sursa de finanţare

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Acces Problemele post-aderare ale ONG-urilor Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar
Primăria comunei Cefa, judeţul Bihor Reabilitare centru de afaceri Phare CBC RO 2005
SC Eco Bihor SRL Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase Administraţia Fondului de Mediu
Primăria comunei Cîmpani, judeţul Bihor Modernizare drumuri (realizare documentaţie tehnică) Phare CBC RO-HU 2005
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor Managementului calităţii serviciului public de ocupare POSDRU 4.1
Primăria comunei Bunteşti, judeţul Bihor Modernizare şi extindere şcoală POR 3.4
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Oradea Sistem integrat de curenţi slabi si achiziţie echipament IT POSCCE 3.2.4
Asociaţia pentru Cooperare Europeana Synton Proiecte culturale Programul Cantemir
Badea Diana Lavinia Întreprindere Individuală Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Universitatea din Oradea Tranziţia de la şcoală la viaţa activă POSDRU
Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare Modernizare centru social POR 3.2
Asociaţia pentru Cooperare Europeana Synton Proiecte culturale AFCN
Municipiul Marghita, judeţul Bihor Reabilitare străzi POR 1.1
Municipiul Marghita, judeţul Bihor Modernizare infrastructură spaţii verzi POR 1.1
Municipiul Marghita, judeţul Bihor Realizare sistem monitorizare video POR 1.1
Erigona SRL Centru fitness POR 4.3
Asociaţia pentru Cooperare Europeana Synton Proiecte culturale Leonardo Da Vinci
Fliţea Andrei Întreprindere Individuală Achiziţie utilaje PNDR 3.1.2
Jurcuţ Floare Elena Întreprindere Individuală Linie peletizare PNDR 3.1.2
Oraşul Lipova, judeţul Arad Modernizare infrastructură: canalizare, drumuri POR 1.1
Camera de Comerţ şi Industrie Bihor Centru de afaceri HURO
Municipiul Beiuş, judeţul Bihor Reabilitare ambulatoriu de specialitate POR 3.1
ADD Acces Bihor Bancă de timp POSDRU