Strategii de dezvoltare locală

Denumire beneficiar

Obiectul contractului

Camera Comerţ şi Industrie Satu Mare Elaborarea şi editarea ghidului investitorului (UE RO 2004)
Primăria comunei Girişu de Criş – jud. Bihor Elaborare “Plan de Dezvoltare locala a comunei”
Primăria comunei Olcea, judeţul Bihor Realizarea strategiei de dezvoltare locală 2007-2013
Primăria comunie Măgeşti, judeţul Bihor Realizarea strategiei de dezvoltare locală 2007-2013