Procedura de achizitii simplificata pentru beneficiarii de fonduri europene din mediul privat

euroBeneficiarii de finanţare nerambursabilă din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, al celor de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv al achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări.

PDF      Ordin 1120 din 2013

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene