Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006

Conţinutul proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006: Proiect modificare HG925 2006

Sursa: http://www.anrmap.ro/legislatie/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr-9252006-pentru-aprobarea-norm