“Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” – Granturi SEE

Programul vizează îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată şi creşterea gradului de conştientizare privind problematica de gen. EEA_grants

Pentru acest apel sunt eligibile autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean şi autorităţile publice locale de la nivelul municipiilor şi oraşelor.  Suma  solicitată poate varia între 170.000 – 360.000 euro (finanţare 100%), termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 02.06.2014, ora 12.00.

Sursa: www.finantare.ro