S-au publicat în Monitorul Oficial modificările la MINIMIS

Pe scurt ieri, 11 noiembrie 2013 a fost publicată HG nr. 848/2013 pentru modificarea și completarea HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de IMM-uri.

Noutățile sunt:
– se încadrează în categoria IMM-urilor;
– au o vechime de minim 1 an;
– au obţinut profit din exploatare;
– codul CAEN pe care depune IMM-ul proiect trebuie să fie înscris în activitatea firmei cu minim 3 luni înainte de depunerea proiectului;
– prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni.
– finanţarea nerambursabilă este de maxim 90% din valoarea totală eligibila, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi în limita a maxim 100.000 euro.
– punctajul minim este de 60 puncte.

PDF HG848 12 11 2013