Servicii

-          Servicii consultanţă – scriere cereri de finanţare;

–          Servicii – realizare planuri de afaceri;

–          Servicii management de proiect (implementare proiecte);

–          Servicii de proiectare tehnică;

–          Servicii – realizare analize cost – beneficiu;

–          Servicii de formare profesională;

–          Servicii – realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor;

–          Servicii de organizare de evenimente;

 

Oferim servicii de asistenţă şi consultanţă în accesarea fondurilor nerambursabile, formare profesională şi organizare de evenimente.

Prin experienţa consistentă a echipei şi colaboratorilor vă punem la dispoziţie un pachet integrat de servicii, dintre care amintim:
o identificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri europene pentru potenţialii beneficiari (firme, ONG-uri, instituţii publice, instituţii de învăţămȃnt);
o informarea permanentă a clienţilor cu privire la sursele de finanţare ale UE accesibile în concordanţă cu domeniile de interes ale acestora;
o elaborarea documentaţiei de proiect (cererea de finanţare şi toate documentele anexă în conformitate cu cerinţele ghidului de finanţare) şi depunerea acesteia pentru evaluare;
o elaborarea de studii de fezabilitate / proiecte tehnice în conformitate cu prevederile HG 28/2008;
o elaborarea de analize cost-beneficiu pentru orice tip de investiţie atȃt din punct de vedere financiar, cȃt şi din punct de vedere economic şi social;
o realizarea de planuri de afaceri pentru investiţiile finanţate din fonduri nerambursabile;
o asistenţă în implementarea proiectelor aprobate atȃt din punct de vedere tehnic, cȃt şi din punct de vedere financiar;
o asigurarea de instruire pentru membrii echipei de proiect în domeniul managementului de proiect, fondurilor structurale şi managementului financiar al proiectelor;
o organizarea de evenimente aferente diverselor activităţi ale proiectelor aflate în implementare.

Adresează-ne o întrebare :