Servicii formare profesională

CURS MANAGER DE PROIECT (ELABORARE CERERE DE FINANTARE)

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor şi riscurilor asociate proiectelor de către cursanţi, pe perioada acestuia.

Informaţii furnizor:  SC SPES INVEST SRL cu sediul în Oradea este furnizor de formare profesională acreditat, domeniul de activitate: activități de consultanță pentru afaceri și management şi formare profesională, cu peste 7 ani activitate în oferirea de consultanţă în management.

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor şi riscurilor asociate proiectelor de către cursanţi, pe perioada acestuia.

Avantaje directe şi/sau indirecte ale participării la curs:

-  formatori cu acreditare națională și experienţă de peste 10 ani în managementul proiectelor;

-  formator cu acreditare internaţională de peste 3 ani în domeniul managementului de proiect;

-  parcurgerea unei tematici integrate a etapelor unui proiect;

-  formarea se realizează utilizând metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 85 % aplicații practice și 15 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții. Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite;

-  integrarea într-o echipă de lucru pe perioada desfăşurării cursurilor;

-  asigurarea de sprijin în realizarea, pe perioada desfăşurării cursului, unui proiect concret;

-  dobândirea competenţelor necesare pregătirii pentru următoarea alocare financiară;

-  conturarea unei imagini reale asupra managementului în domeniul proiectelor cu finanţare europeană;

-  la absolvirea cursului se obţine dublă certificare:

  1. un certificat de participare emis de SPES INVEST. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.
  2. un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Manager Proiect”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei.

-  după finalizarea cursului, timp de 3 luni, participanții vor fi asistați de trainerul consultant în elaborarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Tematica cursului:

-  Planificarea proiectului: analiza obiectivelor şi strategiilor

-  Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-  Pregătirea propunerii de proiect

-  Planificarea resurselor şi costurilor, management financiar

-  Managementul riscurilor

-  Managementul echipei de proiect

-  Managementul comunicării în cadrul proiectului

Formatori:

–    Codruţa MEŞTER -  10 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional şi internaţional, peste 9 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect (în cadrul următoarelor instituţii: Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Fundaţia Ruhama, Lectoform Consulting,  Primăria Municipiului Bârlad – judeţul Vaslui, Primăria Oraşului Ştei – judeţul Bihor, Primăria Oraşului Livada – judeţul Satu-Mare, Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor),  care a  scris numeroase cereri de finanțare pentru POSDRU, POR, POSCCE, PNDR, HURO CBC etc. și care au fost implicată în procese de implementare deținând funcția de manager de proiect/expert implementare în mai multe proiecte europene;

–    Radu CHINDE – 8 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional, peste 5 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect, care a  scris numeroase cereri de finanțare pentru POR, PNDR, HURO CBC, POSCCE, etc. și care a fost implicat în procese de implementare deținând funcția de manager de proiect / manager financiar în mai multe proiecte europene;

–   Daciana NICA, 5 ani de experienţă în management de proiect, trainer certificat la nivel naţional, peste 5 ani experienţă în formare în domeniul managementului de proiect, care au  scris numeroase cereri de finanțare pentru POSDRU, HURO CBC etc. și care a fost implicată în procese de implementare în mai multe proiecte europene.

Pentru mai multe informaţii despre formatori accesaţi secţiunea Despre noi – Echipa!

 

Documente suport: suport de curs în format electronic, mapă, coli albe şi pix, bibliografie şi indicaţii suport, materiale necesare desfăşurării activităţilor practice (la momentul realizării activităţilor).

Bonusuri: se acordă reduceri substanţiale grupurilor de persoane sau posibilitatea de a realiza formarea într-o altă locaţie decât cea a furnizorului de formare profesională!

Participând la acest curs, beneficiați de o EXTRAREDUCERE de 100 lei la achiziționarea oricărui alt curs oferit de SPES INVEST (Manager – implementarea proiectelor; Întocmire plan de afaceri; Realizarea de analize economico-financiare; Management financiar; Competente antreprenoriale; Contabilitate).

Cursurile pot fi livrate și în sistem personalizat, în sala de curs și în orice localitate din ţară, la cererea unei instituții sau a unui grup de persoane, cu respectarea anumitor condiţii, în acest sens se pot solicita detalii suplimentare sau ofertă personalizată.

Taxa de participare pentru cursul de manager de proiect:

-          Pentru detalii referitoare la taxa de participare şi reducerile aplicate, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională” 

Perioada de înscriere: rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon, prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat de la adresa: http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-de-inscriere-curs.docîn limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, sau prin fax la numărul 0359.814.891.

Sesiunile de formare pentru care se organizează înscrierea:

-  Pentru detalii referitoare la sesunile de formare profesională, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională”

Condiţii de realizare a grupei: o grupa se constituie cu minimum 10 cursanți. În funcție de completarea grupelor, SPES INVEST își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Locaţia de desfăşurarea a cursului: cursul se va desfăşura într-o locaţie care dispune de dotările necesare realizării în condiţii favorabile a activităţii.

Examenul de certificareexamenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (prezentarea unei fișe de proiect). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți CNFPA și SPES INVEST. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, șansa de promovabilitate a participanților la cursurilor SPES INVEST este de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul SPES INVEST.

Condiţii de înscriere: absolvirea studiilor superioare.

Informaţii referitoare la achitarea taxei: după transmiterea formularului de înscriere, primiţi în aceeaşi zi confirmarea de participare şi factura proformă aferentă cursului. După achitarea proformei, primiţi factura fiscală prin E-mail, factura fiscală în original fiind înmânată cursantului, sau la cerere va fi trimisă prin curier.

Informaţii suplimentare şi contact: www.cursuri-invest.ro sau telefon: 0756.588.910 (orange), 0727.137.637 (vodafone), e-mail: spesinvest@gmail.com,  persoană de contact: Codruţa Meşter, Radu Chinde.

 

Vă așteptăm și la cursurile noastre de

Scrierea cererilor de finanţare; Întocmire plan de afaceri; Realizarea de analize economico-financiare; Management financiar; Competente antreprenoriale; Manager și Contabilitate.

CURS MANAGER. UTILIZAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE PRIN PROIECTE. DERULAREA PROIECTULUI DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Informaţii furnizor:  SPES INVEST vă pune la dispoziție o experiență semnificativă rezultată în urma depunerii şi implementării de către membrii săi a unui număr mare de proiecte cu finanţare din fonduri europene, proiecte realizate atât în perioada Fondurilor de Preaderare, cât şi a Fondurilor Post Aderare. Proiectele implementate sunt din domenii diverse, de la infrastructură mare (alimentare cu apă, canalizare, drumuri, etc.) la centre de afaceri, cercetare, proiecte în domeniul social, în domeniul afacerilor și altele, toate realizate cu succes și profesionalism pe parcursul a 7 ani de activitate în oferirea de consultanţă în management.

În acest context participanții la curs vor avea ocazia de a afla informații direct de la practicieni, care îți desfășoară activitatea în cadrul firmei de consultanță, deschiși în a împărtăși printr-un curs interactiv, bogat în aplicații practice, din experiența pe care o dețin.

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea cunoştinţele şi abilităţile de bază necesare gestionării contractelor de finanţare ale beneficiarilor precum şi a contractelor de consultanţă asumate.

Programul cursului: Contractul de finanțare și instrucțiunile emise de Autoritatea de Management. Managementul resurselor. Managementul resurselor umane. Managementul achizițiilor. Managementul timpului. Managementul comunicării. Managementul riscurilor. Managementul calității. Managementul financiar. Raportul tehnico-financiar. Cererea de rambursare. Graficul cererilor de rambursare. Evidența cheltuielilor.

Avantaje directe şi/sau indirecte ale participării la curs:

-  practicieni cu acreditare națională și experienţă de peste 10 ani în managementul proiectelor;

-  practicieni cu acreditare internaţională de peste 3 ani în domeniul managementului de proiect;

-  personalul propus pe lângă experiența specifică acumulată are acreditare națională de coach (antrenor) așadar are abilitățile necesare pentru a transmite ceea ce cunoaște și pentru a sprijini cursanții să descopere prin experiența personală aplicabilitatea practică a noțiunilor teoretice pe care le dețin;

-  parcurgerea unei tematici integrate a etapelor unui proiect și a implementării acestuia;

-  formarea se realizează utilizând metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 95 % aplicații practice și 5 % teorie. Din metodele folosite menționăm: cursanții  vor primi o cerere de finanțare și cu sprijinul practicienilor vor implementa acel proiect, discuțiile dirijate, studii de caz, joc de rol, chestionare și materiale video;

-  integrarea într-o echipă de lucru pe perioada desfăşurării cursurilor;

-  la absolvirea cursurilor se obţine multiplă certificare:

  1. un certificat de participare emis de SPES INVEST. În esenţă, diploma dovedește intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul proiectului implementat, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diplomele au valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.
  2. un certificat de absolvire cu supliment descriptiv pentru specializarea ”Manager” recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare. Diplomele sunt utile mai ales în vederea exercitării profesiei de manager.

 

Documente suport: suport de curs în format electronic, mapă, coli albe şi pix, bibliografie şi indicaţii suport, materiale necesare desfăşurării activităţilor practice (la momentul realizării activităţilor).

Bonusuri:

  1. Cursurile pot fi livrate și în sistem personalizat, în sala de curs și în orice localitate din ţară, la cererea unei instituții sau a unui grup de persoane, cu respectarea anumitor condiţii, în acest sens se pot solicita detalii suplimentare sau ofertă personalizată.
  2. După finalizarea cursurilor, participanții pot beneficia de 10 ore de asistență din partea unui practician în implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene.

Taxa de participare pentru cursul de manager:

–          Pentru detalii referitoare la taxa de participare şi reducerile aplicate, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională” 

Perioada de înscriere: rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon, prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat de la adresa: http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-de-inscriere-curs.docîn limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, sau prin fax la numărul 0359.814.891.

Sesiunile de formare pentru care se organizează înscrierea:

-  Pentru detalii referitoare la sesunile de formare profesională, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională”

Condiţii de realizare a grupei: o grupa se constituie cu minimum 10 cursanți. În funcție de completarea grupelor, SPES INVEST își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Locaţia de desfăşurarea a cursului: cursul se va desfăşura într-o locaţie care dispune de dotările necesare realizării în condiţii favorabile a activităţii.

Examenul de certificareexamenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți CNFPA și SPES INVEST. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, șansa de promovabilitate a participanților la cursurilor SPES INVEST este de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul SPES INVEST.

Condiţii de înscriere: absolvirea studiilor superioare.

Informaţii referitoare la achitarea taxei: după transmiterea formularului de înscriere, primiţi în aceeaşi zi confirmarea de participare şi factura proformă aferentă cursului. După achitarea proformei, primiţi factura fiscală prin E-mail, factura fiscală în original fiind înmânată cursantului, sau la cerere va fi trimisă prin curier.

Informaţii suplimentare şi contact: www.cursuri-invest.ro sau telefon: 0756.588.910 (orange), 0727.137.637 (vodafone), e-mail: spesinvest@gmail.com,  persoană de contact: Codruţa Meşter, Radu Chinde.

-

 

CURS ANALIZA COST BENEFICIU

Obiectivul cursului: dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru întocmirea analizelor cost beneficiu – parte componentă a studiilor de fezabilitate.

Informaţii furnizor:  SC SPES INVEST SRL cu sediul în Oradea este furnizor de formare profesională acreditat, domeniul de activitate: activități de consultanță pentru afaceri și management şi formare profesională, cu peste 7 ani activitate în oferirea de consultanţă în management.

Programul cursului: Introducere ACB, Concepte şi principii utilizate în ACB, Pregătirea proiectului de investiție, Analiza financiară (Întocmirea fluxului de numerar, Indicatori economico-financiari, Profitabilitatea financiară, Sustenabilitatea financiară), Analiza economică (Beneficii economico-sociale, Externalităţi, Indicatorii analizei economice), Analiza financiară vs. Analiza economică, Analiza de senzitivitate şi risc, Studii de caz.

Documente suport: suport de curs în format electronic, mapă, coli albe şi pix, bibliografie şi indicaţii suport, materiale necesare desfăşurării activităţilor practice (la momentul realizării activităţilor).

Taxa de participare pentru cursul analiza cost beneficiu:

-          Pentru detalii referitoare la taxa de participare şi reducerile aplicate, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională” 

Perioada de înscriere: rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon, prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat de la adresa: http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-de-inscriere-curs.docîn limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, sau prin fax la numărul 0359.814.891.

Sesiunile de formare pentru care se organizează înscrierea:

-  Pentru detalii referitoare la sesunile de formare profesională, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Formare profesională”

Condiţii de realizare a grupei: o grupa se constituie cu minimum 10 cursanți. În funcție de completarea grupelor, SPES INVEST își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Locaţia de desfăşurarea a cursului: cursul se va desfăşura într-o locaţie care dispune de dotările necesare realizării în condiţii favorabile a activităţii.

Informaţii referitoare la achitarea taxei: după transmiterea formularului de înscriere, primiţi în aceeaşi zi confirmarea de participare şi factura proformă aferentă cursului. După achitarea proformei, primiţi factura fiscală prin E-mail, factura fiscală în original fiind înmânată cursantului, sau la cerere va fi trimisă prin curier.

Informaţii suplimentare şi contact: www.cursuri-invest.ro sau telefon: 0756.588.910 (orange), 0727.137.637 (vodafone), e-mail: spesinvest@gmail.com,  persoană de contact: Codruţa Meşter, Radu Chinde.

 

-

PENTRU A DESCĂRCA FORMULARUL DE ÎNSCRIERE APĂSAŢI AICI

icon_word Cerere de inscriere curs

 

- 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE (SPECIMEN)

SPECIMEN CERTIFICATANP