Versiunile oficiale ale POR şi POCA pentru perioada 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat versiunile oficiale pentru Programul Operaţional Regional  2014 – 2020 şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. img2

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este structurat pe 12 axe prioritare, astfel:

 1. Promovarea transferului tehnologic
 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 3. Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădirile publice
 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 9. Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban
 10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
 11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 12. Asistenţă tehnică.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 este structurat pe 3 axe prioritare:

 1. Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente
 3. Asistenţă tehnică.

Conţinutul integral al celor două programe poate fi consultat la POR 2014-2020 şi POCA 2014-2020.

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/