VREI SĂ ŞTII TOTUL DESPRE FONDURILE – STRUCTURALE?

mp sept 2014

SPES INVEST organizează cursul autorizat de Manager proiect în contextul aprobării Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014 – 2020 şi transmiterii spre aprobare Comisiei Europene a versiunilor oficiale ale Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management.

Participând la sesiunea de toamnă a cursurilor organizate de SPES INVEST aveţi posibilitatea de a fi unul din primii consultanţi/solicitanţi ai perioadei de programare 2014 – 2020 deoarece:

 • majoritatea cursanţilor noştri în momentul de faţă fac parte din echipe de implementare sau şi-au găsit un loc de muncă în cadrul unor firme de consultanţă, alţii sunt freelanceri, elaborează şi implementează proiecte pe cont propriu;
 • în foarte scurt timp sursele de finanţare destinate perioadei 2014 – 2020 vor fi accesibile şi doar cei pregătiţi vor reuşi să le şi acceseze;
 • din experienţa practică, în calitate de firma care oferă servicii de consultanţă, putem spune că în ultima perioadă a crescut semnificativ numărul doritorilor care ne-au calcat pragul în vederea accesării noilor fonduri.

Aşadar, toţi cei care doresc să-şi găsească în timp util locul pe piaţa consultanţei sau doresc să acceseze fonduri nerambursabile în prima etapă a perioadei de programare 2014 – 2020 sunt aşteptaţi în perioada 22- 29 septembrie 2014 la cursul Manager proiect.

Informaţii suplimentare referitoare la curs se pot obţine consultând pliantul: Pliant curs manager proiect septembrie 2014 sau informaţiile prezentate mai jos.

Lector principal: Codruţa MEŞTER – Manager proiect, Consultant internațional, Evaluator proiecte, practician cu peste 10 ani de experiență specifică în pregătirea documentațiilor și implementarea proiectelor. Experienţă specifică: PHARE, SAPARD, POSDRU, POR, HURO, POS CCE, PNDR, LEONARDO mai mult de 500 de proiecte elaborate și/sau implementate în România.

Principalele teme ale cursului:

 1. Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020;
 2. Corespondențele dintre perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014 -2020;
 3. Identificarea unei surse de finanțare;
 4. Eligibilitatea în cererile de finanțare;
 5. Cererea de finanțare de la idee la aplicație;
 6. Planul resurselor. Planul resurselor umane;
 7. Planul activităților și jaloanelor proiectului;
 8. Planul de comunicare;
 9. Planul riscurilor;
 10. Planul calității;
 11. Planul financiar;
 12. Planul achizițiilor;
 13. Aplicație cerere de finanțare.

Peste 85% din durata cursului învățarea se face prin aplicație practică.

Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz  reale şi exerciţii privind întocmirea şi gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, prin utilizarea metodei experiențiale (experimentând aici și acum, fiecare cursant are posibilitatea de a testa ce și cum funcționează).

Cursuri aliniate cu metodologia PMI® (Project Management Institute) – cea mai mare organizație profesională de profil.

Tipul programului: Perfecţionare

Denumirea ocupaţiei: Manager proiect

Codul COR al ocupaţiei: 242101

Numărul total de ore: 40

Diploma obţinută: certificat de absolvire, eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, având un supliment descriptiv şi diplomă de participare din partea SPES INVEST.

Taxa de participare: 990 lei / persoană

Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate până cel târziu 12.09. 2014, taxa de participare este de doar 890 de lei / persoană

Locaţia de desfăşurare a cursului: va fi comunicată în timp util persoanelor înscrise

Rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon (0741.548.451), prin completarea formularului de înscriere care poate fi descărcat aici: Formular de inscriere Manager proiect sept 2014, în limita locurilor disponibile. Formularele de înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com, prin fax la numărul 0359.814.891.

Pentru grupuri de persoane se aplică reduceri. Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii.